Publikace

Izolace 2012 - Správný návrh střešního pláště v kontextu nových předpisů a poruchy staveb

doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten