S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Problems of engineering graduates incerease

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Problems of engineering graduates incerease - General opinions on engineering

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten