Publikace

Problems of engineering graduates incerease

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Problems of engineering graduates incerease - General opinions on engineering

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten