Lidé

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Pedagog na ČVUT od roku 1963, nejprve jako odborný asistent na katedře Technických zařízení budov Fakulty stavební. Od roku 1977 - dosud pedagog na ústavu Stavitelství II Fakulty architektury, od roku 1990-2014 vedoucí ústavu. Vedoucí pedagogického oddělení R ČVUT 1992-1993 následně prorektor pro pedagogickou činnost. Pověřen výkonem funkce rektora ČVUT 1996 – 31.1.1997. Je garantem předmětu pro doktorskou formu studia. Místopředseda Rady pro rozvoj profese, místopředseda Rady pro celoživotní vzdělávání a členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.