S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Media and their role in engineering education

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

The use of media in teaching technical subjects.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten