S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Some Problems of the Humanities in Engineering Education

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

The paper deals with the role of humanities in the engineering education.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten