Publikace

Multimediální programy a filmy v iženýrském studiu

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten