S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Technical Teacher Training as Further Education

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten