Publikace

Projektování kuchyní společného stravování

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten