S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Inženýrské studium na prahu 3. tisíciletí

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten