S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Tesařství na prahu třetího tisíciletí

Ing. Michal Pánek

Tesařství na prahu třetího tisíciletí

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten