Závěrečné práce

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO BLOKU VE LVOVĚ

Voievodin Volodymyr

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací městského bloku v ukrajinském městě Lvov. Cílem je doplnit městskou strukturu v návaznosti na historické jádro. Snaha o polyfunkčnost a vytvoření příjemného živého a energetického městského prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.