S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Nemocnice stárne už na papíře

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Zdravotnické stavby patří mezi vůbec nejnáročnější architektonické oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten