Výstava ateliérových prací

Kokořín koupaliště

Marie Vávrová

Anotace

Kokořínské koupaliště Dolina, vyhledávaný prvorepublikový rekreační areál, leží nedaleko hradu Kokořín v malebné přírodní scenérii plné skal, jezírek a roklí. Návrh revitalizace Kokořínského areálu, vypracovaný v jednom z minulých semestrů slouží jako podklad ke zpracovávání technického řešení objektu zázemí koupaliště v tomto semestru realizačního ateliéru. Nachází se zde hygienické a technické zázemí koupaliště, šatny pro ženy a muže a malý bufet se zázemím. Objekt je řešen jako dřevostavba, svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako stěnový dřevěný systém z CLT panelů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký