Publikace

Architektura a hory Nová Renerovka Malá Úpa

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Projekt rekonstrukce objektu horské chaty v Krkonoších. Popis realizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten