S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architektura a hory Nová Renerovka Malá Úpa

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Projekt rekonstrukce objektu horské chaty v Krkonoších. Popis realizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten