S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Stavby a lázně - stručný vývoj

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten