Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Občanské stavby : Stavby zdravotnické

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten