S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Doprava a ekologické trendy

doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler

Vliv dopravy na architekturu a urbanismus, na životní styl. Vlak / tramvaj / auto / pěšák. Nový fenomén kolo. Vodní cesty. Příklady pozitivní negativní. Doprava jako dobrý služebník, ale zlý pán. Vztah různých forem osídlení a měst na jedné straně a nároků na dopravu na straně druhé. Funkčně zónované město industriální epochy a jeho důsledky na dopravu. Alternativa – polyfunkční města? města krátkých vzdáleností? Ekologické dopady jednotlivých druhů dopravy. Sociální dopady individuální automobilové dopravy. Vliv dopravy na kvalitu obytného prostředí, příklady neočekávaných důsledků velkých dopravních projektů. Obchvat nebo ponechání průjezdu městem? Doprava v klidu jako problém.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten