Publikace

Vysokoškolská učebnice typologie sportovních staveb, která kromě technických náležitostí těchto staveb postihuje i historický vývoj a společenské vztahy, které ke vzniku vedou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten