Lidé

doc. Ing. arch. Václav Mudra

pedagog se specializací na sportovní stavby

Architekt a pedagog. Vyučuje nauku o stavbách IV / Občanské stavby II. Od závěru studia soustředěn na problematiku sportovních staveb. Spoluautor učebnice Navrátil, Mudra, Malý SPORTOVNÍ STAVBY. Autorizovaný architekt. Autor a spoluautor řady nejen sportovních staveb. Je jednatelem specializované architektonické kanceláře SPORTPROJEKTA PRAHA s.r.o., kterou spoluzaložil.

Motto: "Ve své pedagogické práci se snažím na základě zkušeností z praxe, aby výuka byla konkrétní – chci umožnit studentům komplexní porozumění návrhu stavby se všemi vazbami ke kontextu místa, současné typologii a moderním konstrukcím."

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout