S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Structure and Technology - the Motto of Sports Construction Architecture

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

Sports´buildings construction, particularly of halls and stadium roofsis, to a large degrese, affected by the of material. This selection is a technical issue, as well as an economical one, and can depend on the latest development in technology and also on the location and importance of the structure.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten