S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Nová vyhláška 398/2009 Sb. - navrhování staveb z hlediska bezbariérovosti

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Nová vyhláška 398/2009 Sb. - navrhování staveb z hlediska bezbariérovosti, podrobný výklad vyhlášky a upozornění na nejednozačná řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten