S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Principy navrhování domovů pro seniory z hlediska snadné orientace v objektu

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Základní principy orientace v domovech pro seniory, zásady navrhování. Vysvětlení a příklady řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten