S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Rozhovor Mileny Sršňové s Ladislavem Lábusem

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Rozhovor s architektem Ladislavem Lábusem a současné a moderní architektuře ve střední Evropě a o principech jeho tvorby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten