Publikace

Architekty možná v budoucnu nahradí designéři

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Rozhovor o architektuře a designu s Ladislavem Lábusem v časopisu Horizonty dopravy

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten