S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dům pečovatelské služby Český Krumlov

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Článek v časopisu Stavba o domu pečovatelské služby v Českém Krumlově

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten