S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rodinný dům Praha Komořany

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Domy - sedmdesát sedm rodinných domů v Praze Komořanech. Rozbor staveb

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten