S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vývoj parametrů efektivity studia na ČVUT v období 2004 - 2008

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten