S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Nalinkovaný život Ladislava Lábuse

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

GEN - význačné osobnost dneška - 178. díl

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten