Publikace

Cirkulární architektura a udržitelnost

Ing. arch. Karel Goláň

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.