S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Langhansův dům se vrací do života

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten