Publikace

Priestor otvorený pre vzájomnú komunikáciu, rekonstrukce domu Na Smetance v Praze 2 - publikovaný projekt

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten