S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

House in a fur coat with an umbrella

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

House coat with an umbrella. Straw packets as a facade. Masonry of clay.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten