Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Mrakodrápky ( Bydlení na golfu)

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Řadové domy Mrakodrápky v Mladé Boleslavi-Michalovicích od Petra Suskeho.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten