Publikace

Mrakodrápky ( Bydlení na golfu)

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Řadové domy Mrakodrápky v Mladé Boleslavi-Michalovicích od Petra Suskeho.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten