Publikace

Ekologická architektura ve stínu moderny

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Kniha pojednává o vztahu ekologické a moderní architektury. Upozorňuje na řadu nejasností v chápání ekologické architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten