S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ekologická architektura ve stínu moderny

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Kniha pojednává o vztahu ekologické a moderní architektury. Upozorňuje na řadu nejasností v chápání ekologické architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten