S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ekologická architektura ve stínu moderny

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Publikace se zabývá úlohou ekologické architektury ve stínu moderny

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten