Publikace

Ekologická architektura ve stínu moderny

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Publikace se zabývá úlohou ekologické architektury ve stínu moderny

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten