S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Budova jako prezentace

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Recenze: doktorandi a studenti ateliéru Petra Suskeho, Fakulty architektury ČVUT Praha

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten