Publikace

Budova jako prezentace

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Recenze: doktorandi a studenti ateliéru Petra Suskeho, Fakulty architektury ČVUT Praha

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten