Výstava ateliérových prací

BREHY VRCHLICE

Bc. Yana Metenko

Anotace

Rieka Vrchlice v meste Kutná Hora dnes pripomína skôr malo vodný tok, ktorý sa stal iba spomienkou na kedysi dôležite médium hospodárskeho a kultúrneho života v meste. Voda tu zabezpečovala fungovanie mlynov a údolie bolo dôležitým dopravným ťahom. Dneska brehy Vrchlice sú skryte za hustou náletovou zeleni a voľne plochy slúžia pre automobilovú dopravu a parkovanie. Avšak bezprostredná blízkosť historického centra mesta a výhľady na zelene kopce s vinicami a architektonickými pamiatkami ponúkajú veľký potenciál k premene údolia na prijemnú rekreačnú oblasť.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr