S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Position of Unburnt Earth in Present Czech Civil Engineering

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten