Publikace

Mezinárodní konference Revitalizace Staroměstské radnice a okolí, možnosti a limity

Ing. arch. Jan Sedlák

Konference pořádaná Magistrátním úřadem hl. m. Prahy za účelem posouzení revitalizace Staroměstského náměstí v Praze, resp. dostavby Staroměstské radnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten