Publikace

Praha 3, Urbanismus a architektura

Ing. arch. Jan Sedlák

Publikace se zabývá problematikou Urbanismu a architektury Prahy 3

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten