S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Stavební zákon s komentářem

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Komentář ke stavebnímu zákonu se zvláštním zaměřením na výkon profese autorizovaného architekta, inženýra a technika, jakož i na výkon veřejné správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten