S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Územní plánování na cestě tam a zase zpátky aneb urbanismus pro 21. Století

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Výklad vývoje územního plánování po roce 1989 se zvláštním zaměřením na důsledky nového stavebního zákona pro územní plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten