S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Urbanistické soutěže jako soutěže o návrh

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Výklad k postupu při zadávání veřejných zakázek na urbanistické služby (územní plánování) po novele zákona o veřejných zakázkách se zvláštním zaměřením na urbanistické soutěže.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten