Publikace

K některým aspektům právního postavení autorizovaných inspektorů

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Činnost autorizovaných inspektorů jakožto nového nástroje stavebního řádu při povolování staveb v soukromoprávní a veřejnoprávní sféře

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten