Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Tři slova, tři propojené koncepty: Rozvoj, otevřenost a komunita. Rozvoj nejen areálu, ale i obyvatel v něm žijících, otevřenost nejen změnám ale také rovnosti, komunita obyvatel Vršovic a posílení vztahů mezi nimi. Náš dům nesoudí, naopak buduje vztahy mezi ekonomickými a sociálními vrstvami obyvatel - mladšími i staršími , lidmi s vysokým i nízkým příjmem, rodinami i jednotlivcemi a zahrňuje i lidi s omezeným pohybem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.