S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Praha 1437-1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Kniha je věnována pozdně gotické a renesační architektuře v Praze. Důraz je kladen na vliv nových médií, zejména knihtisku, na utváření specifické podoby architektury, a dále na její sociální a politické souvislosti. Kniha obsahuje řadu nových poznatků a interpretací k jednotlivým objektům.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten