Lidé

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Konzultační hodiny v ZS:

úterý 9.15-10.30

středa 9.15-10.30

Začátek výuky pro doktorandy: čtvrtek 17.10. v 16.00. Sraz před mou kanceláří (č. 734).

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.