Lidé

prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D.

zástupce vedoucího Ústavu teorie a dějin architektury

Historik umění a architektury. Zaměření: architektura raného novověku, ikonologie, význam investora v dějinách architektury. Člen redakční rady časopisu Acta polytechnica a Českého národního komitétu ICOMOS. / Art and architectural historian. Focus: early modern architecture, iconology, the importance of the investor in the history of architecture. Member of the editorial board of the journal Acta polytechnica and the Czech National Committee of ICOMOS.

 

Nejbližší konzultace / working hours:

 

 

15.5. 9.15-10.30

17.5. 10.45-11.45

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.