Lidé

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Konzultační hodiny v ZS / working hours winter semester 2018/2019:

úterý / Tuesday 9.30-10.30, středa / Wednesday 9.30-10.30

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.