Lidé

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Pro posluchače doktorského studia: 21. února se v 16.00 sejdeme před mou kanceláří a domluvíme se na průběhu výuky v letním semestru.

Pro ty, kdo 12. 2. neuspěli u zkoušky (stupeň F) vypisuji mimořádný opravný termín 1. 3. v mé kanceláři.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.