Lidé

prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D.

zástupce vedoucího Ústavu teorie a dějin architektury

Historik umění a architektury. Zaměření: architektura raného novověku, ikonologie, význam investora v dějinách architektury. Člen redakční rady časopisu Acta polytechnica a Českého národního komitétu ICOMOS

 

Nejbližší konzultace:

3.4. 9.05-9.55 hod

4.4. 9.05-10.15 hod

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.