Publikace

Galerie a její kadeti

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je kritickou úvahou nad nově otevřenou Galerií středočeského kraje v Kutné Hoře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten