S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Nad řeku a mezi stromy (Richard Meier and Partners: Museo Ara pacis v Římě)

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je rencenzí muzea nad oltářem Augustova míru v Římě od Richarda Meier.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten