S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dějiny středověké architektury

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Kniha je první moderní vysokoškolskou kritickou učebnicí dějin středověké architektury v českém jazyce

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten