Publikace

Dějiny středověké architektury

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Kniha je první moderní vysokoškolskou kritickou učebnicí dějin středověké architektury v českém jazyce

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten